ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος

 Δημητρίου Σώτια

  Γ3

Αντιπρόεδρος

 Μιχαήλ Μικαέλλα

  B1

Γραμματέας

 Ερωτοκρίτου Χαράλαμπος

  B2

Ταμίας

 Παπαπολυβίου Άννα

  Γ5

Σύμβουλος

 Χ΄΄Χριστοδούλου Κάλλια

  Γ5

Σύμβουλος

 Γιωργαλλή Λίπερτυ

  Α5

Σύμβουλος

 Ζεμπύλα Μάριαμ

  Α5