ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Τμήμα

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης-Περιβάλλοντος-Ευπρεπισμού της τάξης

Α1

Αντωνίου Ρ. Παλμύρη Α. Γιωργαλλής Μ. Μελάκης Π. Ευσταθίου Μ.
Α2

Αδάμου Α. Τομάζου Α. Γεωργίου Ι. Ροδοσθένους Α. Χρίστου Β.
Α3

Μαρκουλλίδου Ν. Μηνά Δ. Χαραλάμπους Ν. Κωνστ/νου Δ. Μαυρή Στ.
Α4

Χαραλάμπους Θ. Χριστοφή Τ. Ερωτοκρίτου Κ. Χριστοφή Γ. Γεωργίου Κ.
Α5

Χριστοδούλου Γ. Χρίστου Γ. Ασκαλίδου Ι. Χαϊράλλα X. Κολιός Ν.
 

Β1

Φάνης Στ. Πίπης Στ. Καλαφάτης Α. Χαρίτου Μ. Σταυρινού Ν.
Β2

Σεργίου Ν. Παπαπολυβίου Κ. Κκολά Κ. Πίνγκολ Α. Αντωνίου Στ.
Β3

Σταυρινού Στ. Τζιάμα Μ. Σάββα Μ. Ιωάννου Λ. Κωνσταντίνου Π.
Β4

Γιάγκου Α. Γιωργαλλή Π. Ηροδότου Η. Καμαριάδης Χ. Δημητρίου Κ.
Β5

Γιωργαλλή Λ. Ζεμπύλα Μ. Αντωνίου Θ. Κρασιά Κ. Αντρέου Κ.
 

Γ1

Μιχαήλ Μ. Γιαννακού Α. Ροδοσθένους Ε. Κωνστ/νου Γ. Χ΄΄Πέτρου Π.
Γ2

Στυλιανού Ε. Κωνσταντίνου Ε. Ερωτοκρίτου Χ. Κοτζιάπασιη Ε. Μιχαηλίδης Χρ.
Γ3

Γκόγκος Κ. Ανδρέου Μ. Χαραλάμπους Λ. Κασάπη Ε. Θεοδούλου Μ.
Γ4

Κυριάκου Α. Χρυσάνθου Α. Χριστοδούλου Ρ. Πεμπετσιου Μ. Χριστοδούλου Ν.
Γ5

Αριστοδήμου Μ. Παρπούνα Χρ. Μπαρπαρής Β. Φλωρίδης Β. Χριστοφή Ε.