ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Θέση στο ΚΜΣ

 Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας

  Τμήμα

Πρόεδρος

 Κυριάκου Αντωνία

  Γ4

Αντιπρόεδρος

 Χρυσάνθου Αυγουστίνα

  Γ4

Γραμματέας

 Στυλιανού Ευαγγελία

  Γ2

Ταμίας

 Σεργίου Ναταλία

  Β2

Μέλος

 Γιάγκου Ανδρέας

  Β4

Μέλος

 Χριστοφή Τατιάνα

  Α4

Μέλος

 Χριστοδούλου Γιώργος

  Α5