ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το σχολείο μας συμπλήρωσε φέτος δεκαεπτά χρόνια λειτουργίας. Μπορείτε να ανατρέξετε πίσω στο χρόνο και να δείτε πληροφορίες για τη ζωή και τις δράσεις του όλα αυτά τα χρόνια.

1

2

3

4

5