ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(2/11/2014) - Δημιουρία ιστολογίων για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς

Για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο δυο ιστολόγια (Blogs) τα οποία θα λειτουργούν και σαν ημερολόγια των προγραμμάτων, από τα οποία θα μπορούν να ενημερώνονται όλοι (μαθητές, καθηγητές, γονείς κ.λ.π) για τις όποιες δραστηριότητες τους.

Οι διευθύνσεις των δυο Blogs είναι:

Creative Minds: http://crmicy.blogspot.com

Teenager Today European Citizen Tommorow: http://www.ttectcy.blogspot.com/

(28/10/2014) - Ενημερωτικό Σημείωμα για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς