ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010

Ξεφυλλίστε  τις σελίδες του περιοδικού «Άνοιξη» και δείτε πληροφορίες για μελέτες και έρευνες που έγιναν στο σχολείο μας  για θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά, ενημερωθείτε για προγράμματα, εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά που λειτούργησαν στο σχολείο μας,  δείτε σε ποιους διαγωνισμούς έλαβαν μέρος τα παιδιά μας και τις διακρίσεις τους καθώς και για όλες τις εορταστικές-καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  που έγιναν στο σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010

Άνοιξη - τεύχος 2009-2010

Δείτε πιο κάτω το πρόγραμμα εκδηλώσεων που έγιναν στο πλαίσιο Ημερίδας Προώθησης Γάλακτος καθώς και εργασίες των μαθητών μας που παρουσιάστηκαν κατά την ημερίδα

Ημερίδα Προώθησης Γάλακτος

Μερικές από τις δράσεις που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος "Χρυσοπράσινο Φύλλο" παρουσιάζονται πιο κάτω:

Χρυσοπράσινο Φύλλο 2009-2010