ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την άντληση υλικού από μαθητές και μαθήτριες, την περίοδο κατά την οποία θα υπάρχει διακοπή των μαθημάτων. Για κάθε εξεταζόμενο / μη εξεταζόμενο μάθημα οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να εντοπίσουν και να κατεβάσουν ασκήσεις, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας καθώς και άλλο ενδεικτικό βοηθητικό/υποστηρικτικό διδακτικό υλικό, ώστε να αξιοποιηθεί δημιουργικά η παραμονή τους στο σπίτι λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε.
Για Υλικό των εξεταζόμενων μαθημάτων επιλέξτε την αντίστοιχη τάξη     

Για Υλικό των μη εξεταζόμενων μαθημάτων επιλέξτε την αντίστοιχη τάξη
Για Υλικό για τους Μαθητές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κάνετε κλικ εδώ
Για Υλικό για Μαθητές Με Μεταναστευτική Βιογραφία (ΜΜΕΒ) κάνετε κλικ εδώ
(Βοηθητικό Υλικό για τα παιδιά που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα)

Για Εκπαιδευτικό Υλικό όλων των μαθημάτων κάνετε κλικ στο εικονίδιο