Υποστηρικτικο Υλικο για Μαθητες Με Μεταναστευτικη Βιογραφια (ΜΜΕΒ)

Βοηθητικό Υλικό για τα παιδιά που μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

(02/04/2020) - Διαδραστική άσκηση - Χώροι σπιτιού
(02/04/2020) - Διαδραστική άσκηση - Μέσα συγκοινωνίας
(02/04/2020) - Διαδραστική άσκηση - Αντικείμενα τάξης
(22/03/2020) - Υλικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου