ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A' ΤΑΞΗΣ


A τάξη
Νέα Ελληνικά

(19/03/2020) - Ασκήσεις Ορθογραφίας (Φύλλο Εργασίας)
(19/03/2020) - Ασκήσεις Παραγράφου (Φύλλο Εργασίας)
(19/03/2020) - Ασκήσεις στη Γλώσσα (Φύλλο Εργασίας)
(19/03/2020) - Γενικές ασκήσεις στα Ουσιαστικά (Φύλλο Εργασίας)
(19/03/2020) - Γλώσσα - Δίαφορες Ασκήσεις (Φύλλο Εργασίας)
(19/03/2020) - Παράγραφος ασκήσεις (Φύλλο Εργασίας)
(19/03/2020) - Συμπληρωματικές ασκήσεις (Φύλλο Εργασίας)

Ιστορία

(25/03/2020) - Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης (Φύλλο Εργασίας)
(25/03/2020) - Περσικοί Πόλεμοι (Φύλλο Εργασίας 3)
(17/03/2020) - Online Φύλλα εργασίας στην Ιστορία
(17/03/2020) - Επαναληπτικές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
(19/03/2020) - Περσικοί Πόλεμοι (Παρουσίαση)
(19/03/2020) - Περσικοί Πόλεμοι (Φύλλο Εργασίας 1)
(19/03/2020) - Περσικοί Πόλεμοι (Φύλλο Εργασίας 2)

Μαθηματικά

(26/03/2020) - Επαναληπτικές ασκήσεις στις Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες
(20/03/2020) - Γεωμετρία II - Επαναληπτικές Ασκήσεις

Βιολογία

(02/04/2020) - Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση - Λύσεις Επαναληπτικών Ασκήσεων
(20/03/2020) - Ερευνώντας τη Φωτοσύνθεση - Επαναληπτικές Ασκήσεις